Propozice 2013

Zaregistrovat se můžete prostřednictvím emailu - sklysa@seznam.cz nebo telefonicky - 974 878 710 - Jana Skálová - nejpozději do 25. srpna 2013

Registrace je platná pouze v případě, že uvedete - název družstva a minimálně jednoho člena (jakožto zástupce družstva spolu s kontaktem - telefon či e-mail, kam se vám zpětně ozveme a potvrdíme registraci).

Počet družstev je omezen na 30 s ohledem na časovou náročnost samotné soutěže.

Startovné činí 100,- Kč/osoba = 400,- Kč/družstvo, úhrada bude možná v den soutěže při prezentaci a zápisu účastníků.

(Startovné zahrnuje - zapůjčení zbraní, střelivo, oběd, nápoj, doplňkový program).

Termín konání: Datum: 6. září 2013

Harmonogram soutěže:   8:00 - 8:45 - prezentace a zápis účastníků

                                       8:45 - 9:00 - nástup účastníků, slavnostní zahájení

                                      9:00 - 14:00 - vlastní průběh soutěže

                                     14:00 - 15:00 - předpokládaný konec soutěže, vyhlášení výsledků a cen 

Místo konání: Střelnice Stará Lysá.

Družstva: Družstvo se skládá ze čtyř členů (dovršení 18 let, není omezeno pohlavím soutežících).

Ústroj:Sportovní oblečení. Jednotná ústroj družstev vítána - není však podmínkou. :-)

Pravidla hry: Soutěžní disciplínou je střelba ze služební pistole ráže 9 mm v provedení s mechanickými mířidly a samopalu STEYER AUG ráže 9 mm.  Policisté použijí svoje služební zbraně a pro další budou zbraně dle potřeby k dispozici na střelnici. Zbraň musí svým provedením odpovídat služební zbrani používané  v běžné hlídkové či obdobné službě podle vnitřních předpisů Policie ČR, či Městských policií v ČR. Zbraně nesmějí být žádným způsobem upraveny.

Střelba z pistole:3 nástřelné + 10 ran vstoje, čas 5minut, střílí se na pistolový mezinárodní terč č. 50/20. Tři nejhorší zásahy se odečítají .

Střelba ze samopalue:3 nástřelné + 10 ran vleže, čas 5minut, střílí se na pistolový mezinárodní terč nekrytě ležící figura s kruhy č. 4. Tři nejhorší zásahy se odečítají .

Střelivo:Běžně používané u Policie ČR

Kontrola střelby: Dalekohledy - zajistí pořadatel.

Vyhlášení vítězů a předání cen : Vyhlášení vítězů a předání cen bude provedeno po skončení soutěže - odstřílení posledního družstva – závodníka a sečtení výsledků. Protesty a námitky lze podat do 10 minut po zveřejnění výsledkové listiny. Protesty vznáší pověřený zástupce družstva u hlavního rozhodčího. Po zvážení hlavní rozhodčí rozhodne o protestu a proti rozhodnutí není odvolání.

Vyhlášení výsledků a předání cen provede zástupce Střeleckého klubu Lysá nad Labem, Policie České republiky územního odboru Nymburk a starosta města Lysá nad Labem Mgr. Jiří Havelka.

Ředitel memoriálu :    Václav Kopecký

Referent soutěže :    Jana Skálová

Hlavní rozhodčí:         Vladimír Dostál

Velitel střelnice :       Roman Roubíček

Rozhodčí Pistole :       Luděk Přibyl

Rozhodčí Samopal :    Roman Svatuška

Bezpečnost: Pohyb po volné ploše střelnice pouze s bezpečně uloženou vybitou zbraní bez zásobníku. je přísný zákaz manipulace se zbraní a střelivem ve volné zóně střelnice "mimo bezpečnou zónu", tj. prostor povolené manipulace se zbraní. Vstup na střelecké stanoviště je pro registrované závodníky a jen na výslovný pokyn rozhodčího. Veškerá manipulace se zbraní na střeleckém stanovišti je jen na povel rozhodčích. Veškerá manipulace se zbraní na střeleckém stanovišti jen na povel rozhodčích. Ochrana sluchu zajištěna pro všechny závodníky pořadatelem soutěže.Tato soutěž není pojištěna, všichni soutěží na  vlastní  nebezpečí ! Zdravotník zajištěn. Zákaz požívání alkoholických nápojů před a v průběhu vlastního závodu.

Doprava: individuální - bez náhrady

Doplňkový program:

  • elektronické šipky
  • střelba ze vzduchovky
  • ukázka zbraní České Zbrojovky
  • ukázka historických zbraní Klubu vojenské historie CARNIVORA

Ceny pro vítěze: Pohárem budou oceněny 3 nejlepší družstva Memoriálu, dále nejlepší střelec z pistole, nejlepší střelec ze samopalu a nejlepší střelec celkově. Družstvo, které se umístí na 1. místě získá putovní pohár.  Věříme, že se nám podaří získat ještě mnoho dalších zajímavých cen pro ostatní soutěžící. Každý účastník si odnese pamětní medajli.

 

TOPlist