Propozice 2008

 

Policie České republiky Okresní ředitelství policie Nymburk Obvodní oddělení policie Lysá nad Labem a Město Lysá nad Labem

dne 5. září 2008 pořádají 12. ročník

 

M E M O R I Á L U o putovní pohár št. strážmistra MILOSLAVA K L I C P E R Y

2 0 0 8

Organizační uspořádání :

Pořadatel memoriálu : Policie České republiky Okresní ředitelství policie Nymburk, Obvodní oddělení policie Lysá nad Labem, Město Lysá nad Labem

Uspořádáním a organizačními věcmi pověřen : Obvodní oddělení policie Lysá nad Labem

Ředitel memoriálu : npor. Bc. Petr Obdržálek

Hlavní rozhodčí : nprap. Vladimír Dostál

Velitel střelnice : kpt. Roman Roubíček

Rozhodčí Pi : Luděk Přibyl

Rozhodčí SA : nprap. Bc. Jan Hulík

Týlové zabezpečení : kpt. Roman Roubíček, kpt. Mgr. Václav Kopecký a František Jašek

Datum konání : 5. září 2008

Místo konání : střelnice STARÁ LYSÁ

Učastní se : přihlášená čtyřčlenná družstva

Datum možnosti přihlášení : nejdéle do 15. července 2008, na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Zároveň si pořadatel závodu vyhrazuje udělit divokou startovní kartu po ukončení přihlášek.

Časový rozvrh soutěže :

08,00 - 08,10 hodin presentace a zápis účastníků

08,30 - 09,00 hodin nástup účastníků, slavnostní zahájení

09,00 – 14,00 hodin vlastní průběh soutěže

14,00 – 15,00 hodin předpokládaný čas ukončení soutěže

vyhlášení výsledků a předání cen

Pořadatel si vyhrazuje změny v časovém rozvrhu soutěže .

Technické podmínky soutěže : 

V soutěži o putovní pohár št. strážmistra MILOSLAVA K L I C P E R Y se zúčastní č t y ř č l e n n á družstva.

Soutěžní disciplína je střelba ze služební pistole ráže 9 mm v provedení s mechanickými miřidly a samopalu STEYER AUG ráže 9 mm.

Policisté použijí svoje služební zbraně a pro další budou zbraně dle potřeby k dispozici na střelnici. Zbraň musí svým provedením odpovídat služební zbrani používané v běžné hlídkové či obdobné službě podle vnitřních předpisů Policie ČR či městských policií v ČR.

Zbraně nesmějí být žádným způsobem upraveny.

Střelba z pistole : 3 nástřelné + 10 ran vstoje, čas 5minut, střílí se na pistolový mezinárodní terč č. 50/20, 3 nejhorší se odečítají včetně nuly.

Střelba ze samopalu : 3 nástřelné + 10 ran vleže, čas 5 minut, střílí se na terč nekrytě ležící figura s kruhy č. 4, 3 nejhorší se odečítají včetně nuly.

Střelivo : běžně používané u Policie ČR,

Kontrola střelby : dalekohledy – zajistí pořadatel

Ústroj : sportovní oděv

Doprava : individuální – bez náhrady. Příjezd na střelnici ze směru od Lysé nad Labem, směr bývalý VELAZ, nebo z obce Stará Lysá – obě po polní cestě.

Přihlášky : Závazné přihlášky do soutěže oznamte telefonicky na PČR Obvodní oddělení Lysá nad Labem npor. Bc. Petr Obdržálek č. t. 325 551 022 n e j p o z d ě j i do 15. července 2008.

Bezpečnost : Pohyb ve volné zóně střelnice pouze s bezpečně uloženou vybitou zbraní bez zásobníku. Přísný zákaz manipulace se zbraní a střelivem ve volné zóně střelnice „mimo bezpečnou zónu“ tj. prostor povolené manipulace se zbraní. Vstup na střelecké stanoviště jen pro registrované závodníky a jen na výslovný pokyn rozhodčích. Veškerá manipulace se zbraní na střeleckém stanovišti jen na povel rozhodčích. Ochrana sluchu zajištěna pro všechny závodníky pořadatelem soutěže.

Zákaz požívání alkoholických nápojů před a v průběhu vlastního závodu.

Vyhlášení vítězů a předání cen :

Vyhlášení vítězů a předání cen bude provedeno do 30 minut po skončení střelby posledního družstva – závodníka. Protesty a námitky lze podat do 10 minut po zveřejnění výsledkové listiny. Protesty vznáší pověřený zástupce družstva u hlavního rozhodčího. Po zvážení hlavní rozhodčí rozhodne a protestu a proti rozhodnutí není odvolání.

Vyhlášení výsledků a předání cen provede zástupce Policie České republiky okresního ředitelství Nymburk a starosta města Lysá nad Labem Mgr. Jiří Havelka.

Čestní hosté :

Manola video spol s  r. o

Mediapharma a.s

Sport Arsenal s.r.o

Autodoprava Šimon-Kolman

CB Servis CENTRUM s.r.o. Střelnice Borek

Zároveň si pořadatelé střelecké soutěže (závodu) dovolují poděkovat všem sponzorům, účastníkům soutěže, zdravotnickému ústavu S Stčk a doufají, že se v příštím roce zase všichni sejdou na memoriálu št. strážmistra MILOSLAVA K L I C P E R Y.

 

 

 

TOPlist