Propozice soutěže 2009

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Nymburk Obvodní oddělení policie Lysá nad Labem

a Město Lysá nad Labem

pořádají dne 3. září 2009 na střelnici STARÁ LYSÁ 13. ročník memoriálu O PUTOVNÍ POHÁR štábního strážmistra MILOSLAVA KLICPERY

Účastní se : Přihlášená čtyřčlenná družstva

Přihlášky: Závazné přihlášky do soutěže oznamte telefonicky na PČR obvodní oddělení Lysá nad Labem npor. Vladimír Dostál - tel. 325 551 022 nejpozději do 27. srpna 2010. , na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Ředitel memoriálu : npor.Bc. Jana Skálová

Hlavní rozhodčí: npor. Vladimír Dostál

Velitel střelnice : Roman Roubíček

Rozhodčí Pi : Luděk Přibyl

Rozhodčí SA : kpt. Bc. Jan Hulík

 

Technické podmínky soutěže :

Soutěže se zúčastní čtyřčlenná družstva. Soutěžní disciplína je střelba ze služební pistole ráže 9 mm v provedení s mechanickými miřidly a samopalu STEYER AUG ráže 9 mm. Policisté použijí svoje služební zbraně a pro další budou zbraně dle potřeby k dispozici na střelnici. Zbraň musí svým provedením odpovídat služební zbrani používané v běžné hlídkové či obdobné službě podle vnitřních předpisů Policie ČR, či městských policií v ČR.

Zbraně nesmějí být žádným způsobem upraveny.

Střelba z pistole : 3 nástřelné + 10 ran vstoje, čas 5minut, střílí se na pistolový mezinárodní terč č. 50/20. Tři nejhorší zásahy se odečítají .

Střelba ze samopalu: 3 nástřelné + 10 ran vleže, čas 5 minut, střílí se na terč nekrytě ležící figura s kruhy č. 4. Tři nejhorší zásahy se odečítají.

Střelivo : běžně používané u Policie ČR

Kontrola střelby : dalekohledy – zajistí pořadatel

Ústroj : sportovní oděv

Doprava : individuální – bez náhrady.

Bezpečnost: Pohyb ve volné zóně střelnice pouze s bezpečně uloženou vybitou zbraní bez zásobníku. Je přísný zákaz manipulace se zbraní a střelivem ve volné zóně střelnice „mimo bezpečnou zónu“, tj. prostor povolené manipulace se zbraní .Vstup na střelecké stanoviště jen pro registrované závodníky a jen na výslovný pokyn rozhodčího. Veškerá manipulace se zbraní na střeleckém stanovišti jen na povel rozhodčích. Ochrana sluchu zajištěna pro všechny závodníky pořadatelem soutěže.

Zákaz požívání alkoholických nápojů před a v průběhu vlastního závodu.

 

Vyhlášení vítězů a předání cen :

Vyhlášení vítězů a předání cen bude provedeno do 30 minut po skončení střelby posledního družstva – závodníka. Protesty a námitky lze podat do 10 minut po zveřejnění výsledkové listiny. Protesty vznáší pověřený zástupce družstva u hlavního rozhodčího. Po zvážení hlavní rozhodčí rozhodne o protestu a proti rozhodnutí není odvolání.

Vyhlášení výsledků a předání cen provede zástupce Policie České republiky územního odboru Nymburk a starosta města Lysá nad Labem Mgr. Jiří Havelka.

Časový rozvrh soutěže :

08.00 – 08.45 hodin prezentace a zápis účastníků

08.45 – 09.00 hodin….nástup účastníků, slavnostního zahájení

09.00 – 14.00 hodin vlastní průběh soutěže

14.00 – 15.00 hodin předpokládaný čas ukončení soutěže a vyhlášení výsledků a předání cen

Pořadatel si vyhrazuje změny v časovém rozvrhu soutěže .

TOPlist